100. rocznica odzyskania niepodległości

„Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.”

Społeczność szkolna z okazji radosnej dla Polaków rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości włączyła się w akcję „Rekord dla Niepodległej” w piątek, 9 listopada 2018 r. wraz z uczniami Szkoły Specjalnej oraz Przedszkola Terapeutycznego przy Fundacji Szlachetne Anioły. Nasi uczniowie wraz z opiekunami i dyrekcją szkół wzięli udział w marszu przez Rynek, złożyli kwiaty pod pomnikiem poległych w walce o wolność Ojczyzny. Była też krótka część artystyczna. O godzinie 11:11 wspólnie odśpiewany został 4-zwrotkowy Hymn Państwowy pod pomnikiem przy kościele pw. św. Józefa w Klimontowie. Ksiądz proboszcz Henryk Hendzel modlił się wraz z zebranymi za poległych o wolność Ojczyzny.

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu