Niezwykła Moc Pięknego Czytania

„My z niego wszyscy”

                          Stanisław Cat-Mackiewicz

        Rok 2016 był Rokiem Henryka Sienkiewicza. Aby popularyzować twórczość polskiego noblisty Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie zorganizował Konkurs Pięknego Czytania prozy Henryka Sienkiewicza.

        Odbył się on dnia 16 marca 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie. W konkursie udział wzięło 18 uczniów ze szkół w Lipniku, Chobrzanach i Klimontowie. Byli to uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W takich też kategoriach odbył się konkurs.  Oceniając czytanie jury brało pod uwagę przede wszystkim: technikę czytania, stosowanie środków ekspresji artystycznej oraz ogólny wyraz artystyczny.

        Tytuł Mistrza Pięknego Czytania otrzymali uczniowie:

 

w kategorii gimnazjum

        I Mistrz Pięknego Czytania – Miłosz Adamczak z Gimnazjum

        im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie

        II Mistrz Pięknego Czytania – Konrad Swatek z Gimnazjum

        w Chobrzanach

        III Mistrz Pięknego Czytania – Patryk Bober z Zespołu Szkół

        w Lipniku im. prof. Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego

        Wyróżnienie – Jan Bilski z Gimnazjum

        im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie

 

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

        I Mistrz Pięknego Czytania – Weronika Lasota z Zespołu Szkół

        Ponadgimnazjalnych im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie

        II Mistrz Pięknego Czytania – Izabela Strzałkowska z Liceum

        Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach

        III Mistrz Pięknego Czytania – Damian Kaczorowski z Zespołu

        Szkół Ponadgimnazjalnych im. Św. Urszuli Ledóchowskiej

        w Klimontowie

        Wyróżnienie – Michał Słowik z Zespołu Szkół

        Ponadgimnazjalnych im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie

 

Zwycięzcy w konkursie zostali nagrodzeni. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki.

 

Podziękowania kierujemy do sponsorów:

     Wójta Gminy Klimontów Pana Marka Goździewskiego

     Pani Marioli Adamczak

     Państwa Danuty i Edwarda Przytułów

     Państwa Janiny i Leszka Skibińskich

     Państwa Moniki i Przemysława Ziejów

     Pana Marka Bargla

     Pana Pawła Kubika

     oraz Państwa Małgorzaty i Andrzeja Darowskich

Dzięki nim mogliśmy uświetnić nasz konkurs.

        Konkurs Pięknego Czytania dostarczył wielu wspaniałych wrażeń

i pięknych chwil przy słuchaniu twórczości Henryka Sienkiewicza.

                                                                       

                                                                   Krystyna Słowik

 

Zapraszamy do galerii