DWA WAŻNE WYDARZENIA W ZSP W KLIMONTOWIE 

     21 kwietnia 2017 roku utrwalił się w historii szkoły jako święto o randze podwójnie ważnej: piątej rocznicy nadania szkole imienia Św. Urszuli Ledóchowskiej i XX edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA 2017. Rozpoczął się on Mszą świętą w kościele parafialnym z udziałem uczniów, pracowników szkoły i kapituły Festiwalu ze Stalowej Woli.

     Część artystyczna miała miejsce w odświętnie przygotowanej szkolnej sali gimnastycznej .Hasło przewodnie uroczystości: ,,Idźcie i głoście…” to jednocześnie hasło roku duszpasterskiego i XX edycji EUTRAPELII.

     Bohaterami programu festiwalowego młodzież uczyniła osoby o wielkiej charyzmie w działalności misyjnej i ewangelizacyjnej. Korowód postaci rozpoczęła nasza Święta Patronka – Matka Urszula Ledóchowska - misjonarka miłości, wybitny pedagog i apostołka uśmiechu jako skutecznego sposobu głoszenia Ewangelii.

     Następnie dołączył do Niej współczesny wielki Polak – Święty Jan Paweł II jako Misjonarz  świata, Apostoł pokoju, Ojciec pojednania, Nauczyciel narodów ,Papież przełomu tysiąclecia.

     Kolejnym bohaterem, który żył prawdą w miłości i zaznaczył swoją świętość w codzienności, był sługa Boży ks. Wincenty Granat. 

     Za nim podąża niestrudzona w bojach o przywrócenie godności ludziom wykluczonym, siostra  Małgorzata Chmielewska, opiekunka bezdomnych, chorych, skrzywdzonych, uzależnionych i ubogich.  W korowodzie bohaterów  festiwalowych znaleźli się też dwaj współcześni artyści słowa: Ernest Bryll - poeta i Marcin Styczeń-pieśniarz, którzy w swojej twórczości zaświadczają o wyjątkowej obecności Boga i Bożych aniołów w ich życiu.

     Warto poznać lub pogłębić wiedzę o świadectwach życia wymienionych postaci, aby budować własny piękny portret  życia.

 

Zapraszamy do galerii