Zakończenie nauki przez uczniów klasy maturalnej 2019

Zakończenie nauki przez uczniów klasy maturalnej 2019

Każdego roku w ostatnich dniach kwietnia, spotykamy się aby po raz ostatni wręczyć świadectwo, uścisnąć rękę na pożegnanie i wyprawić w świat dorosłych i samodzielnych ludzi. Kończy się prosta droga, którą wspólnie wędrowaliście, pokonując drobne przeszkody. Wędrówka trwa nadal, ale już inaczej. Trzeba pożegnać przyjaciół, opuścić przetarty szlak i poszukać nowej drogi. Egzamin dojrzałości otworzy drogę do dalszego życia. Absolwenci Technikum dziękowali za przyjaźń i dobroć, dzięki którym czuli się rozumiani, bezpieczni i swobodni. Wyrazem szacunku i wdzięczności były kwiaty. Dyrektor Szkoły mgr inż. Michał Słowik wyróżnił tych, którzy sprawiają, że szkoła może być z siebie dumna. Życzył wszystkim absolwentom sukcesów  i powodzenia w dorosłym już życiu, pomyślnego zdania matury. Dyrektor Szkoły złożył gratulacje rodzicom i serdecznie podziękował nauczycielom za kształtowanie postaw i umysłów młodych ludzi. Uczniowie klasy III Technikum życzyli absolwentom tego co najlepsze i wręczyli upominki. Na koniec szkolny koordynator programu Erasmus+ pani Marzena Kaczor wręczyła młodzieży, która uczestniczyła w wyjazdach zagranicznych na praktyki zawodowe stosowne certyfikaty.

„Dobroć sama przez się jest rzeczą Boską i jest małą iskierką”. To słowa naszej patronki Matki Urszuli Ledóchowskiej. Święta mówiła: „Przyjaźń, przyjaciel. Ile słodyczy zawiera to słowo. W nim mieści się cały ogrom miłości stałej, wiernej, głębokiej i zarazem spokojnej”.

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu