Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego z wolnej ręki

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO

TECHNIKUM IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W KLIMONTOWIE

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 473/2021 Zarządu Powiatu Sandomierskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia ruchomego oraz braku ofert w pisemnych konkursach na sprzęt, Dyrektor Technikum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia ruchomego stanowiącego własność Powiatu Sandomierskiego, znajdujących się w ewidencji Technikum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie zgodnie z poniższym wykazem. Ceny podane na wykazie mogą podlegać negocjacji.

 

Termin ważności ogłoszenia: od 06.07.2021 r. do 16.07.2021 r. do godz. 12.00.

 

Wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie Technikum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie ul. s. Heleny Herman 1, 27-640 Klimontów w godz. 8.00 – 12.00 oraz pod nr. tel. 607810881.

 

Wykaz sprzętu do sprzedaży 3

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu