Dyrektor szkoły

p. o. Dyrektor Szkoły
mgr inż. Michał Słowik

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu