Oferta edukacyjna

Technikum

Technik obsługi turystycznej – można kontynuować naukę na studiach związanych z turystyką (turystyka i rekreacja, obsługa ruchu turystycznego, zarządzanie turystyką i hotelarstwem), wychowaniem fizycznym, geografią, ochroną środowiska.

Absolwent będzie mógł kontynuować naukę na studiach wyższych lub podjąć pracę w agencjach turystycznych, domach wczasowych, biurach podróży, gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji zajmujących się promocją turystyki. Uczeń kończący szkołę będzie mógł prowadzić własną działalność turystyczną z zakresu świadczenia usług turystycznych.

Rozwój turystyki naszego regionu w ostatnich latach spowodował wzrost zapotrzebowania na profesjonalistów z zakresu obsługi turystycznej, którzy w odpowiedni sposób zadbają o zorganizowanie wypoczynku polskim i zagranicznym turystom. Absolwenci tej szkoły na pewno będą umieli sprostać ich oczekiwaniom.

Technik handlowiec – daje kwalifikacje w kierunku: zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość, ekonomia, logistyka, informatyka, ekonometria, administracja, turystyka i rekreacja.

Młodzież po ukończeniu szkoły będzie przygotowana do podjęcia pracy na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności jako specjalista od marketingu, akwizycji towarów, reklamy czy księgowości. Uczeń zdobywa wiedzę i nabywa umiejętności niezbędnych do uruchomienia własnej firmy handlowej. To na pewno kierunek dla młodych przedsiębiorczych ludzi.

Technik ekonomista – wyposaża absolwenta w wiedzę potrzebną do studiowania na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość, bankowość, handel zagraniczny, stosunki międzynarodowe, marketing, logistyka, transport, towaroznawstwo, administracja, informatyka, turystyka i rekreacja.

To kierunek dla przyszłych biznesmenów, przedsiębiorczych młodych ludzi, którzy sami chcą pokierować własną przyszłością. Szkoła wykształci w przyszłym absolwencie orientację marketingową, nauczy zasad nowoczesnej rachunkowości, podstaw prawnych, korzystania ze zdobyczy technik komputerowych. To z pewnością idealny kierunek dla ludzi kreatywnych,

Technik mechanik – ta oferta kierowana jest głównie do chłopców, którzy interesują się mechaniką. Uczniowie po ukończeniu szkoły mają szansę zatrudnienia w warsztatach naprawy, stacjach diagnostyki pojazdów, firmach przewozowych i kurierskich, salonach sprzedaży samochodów, firmach wytwarzających części do samochodów i maszyn, firmach zajmujących się sprzedażą różnych części mechanicznych, a przede wszystkim we własnych warsztatach mechanicznych.

To wymarzony kierunek dla tych uczniów, dla których mechanika i motoryzacja to pasja i hobby. I to głównie oni wybiorą ten kierunek, choć zapraszamy także i dziewczęta. Wybierając kierunek mechaniczny uczeń wybiera nie tylko zawód z ogromnymi tradycjami, ale też przede wszystkim zapewnia sobie duże możliwości zawodowe na przyszłość. Obecnie każde gospodarstwo, firma wyposażone jest w pojazd, maszynę lub urządzenie, które będzie potrzebowało naprawy i konserwacji. 

 

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu