Oferta edukacyjna

Liceum ogólnokształcące

Kierunek humanistyczno-medialny charakteryzuje się rozszerzonym programem nauczania z: języka polskiego, języka obcego, historii. Klasa humanistyczno-medialna daje możliwość przygotowania do studiów uniwersyteckich na kierunkach: filologia polska, filologia angielska, filologia niemiecka, historia, prawo, dziennikarstwo, socjologia, kulturoznawstwo, pedagogika, psychologia,,politologia, archeologia, filozofia, archiwistyka, etnologia, stosunki międzynarodowe, administracja, europeistyka.

To wymarzona klasa dla uczniów, którzy wykazują zainteresowania przedmiotami humanistycznymi, pragną rozwijać swoje twórcze pasje czy zgłębiać tajemnice świata mediów. Klasa humanistyczno-medialna jest przeznaczona przede wszystkim dla młodych ludzi ciekawych świata, pomysłowych, kreatywnych , z bogatą wyobraźnią, którzy odnajdują sens w realizowaniu własnych projektów i urzeczywistnianiu oryginalnych pomysłów. Odnajdą swoje miejsce także i ci, którzy jeszcze nie mają sprecyzowanych planów na przyszłość, bo klasa daje szerokie możliwości wyboru przyszłych kierunków kształcenia.

Kierunek promedyczny z rozszerzonym programem nauczania z biologii i chemii. Klasa daje możliwość przygotowania do studiów medycznych, politechnicznych i uniwersyteckich na kierunkach: medycyna, farmacja, stomatologia, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, biologia, chemia, psychologia, AWF, pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, biotechnologia, weterynaria, psychologia, zootechnika itp.

Jest to klasa dla młodzieży, która pragnie rozwijać swoje zainteresowania naukami przyrodniczymi: biologią, chemią, ekologią. Jeśli marzysz o tym, by w przyszłości zostać lekarzem, farmaceutą, weterynarzem to idealny kierunek dla ciebie. Program tej klasy przeznaczony jest głównie dla osób, którym marzy się kariera w kierunku medycznym, farmaceutycznym, weterynaryjnym, ale także dla tych, którzy swoje plany na przyszłość wiążą z ochroną środowiska. Profil promedyczny daje możliwość przygotowania na wielu ciekawych kierunkach politechniki czy uniwersytetu. 

Kierunek politechniczny z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki, informatyki. Klasa matematyczno-fizyczna, informatyczna daje możliwość przygotowania do studiów politechnicznych i uniwersyteckich na kierunkach: matematyka, informatyka, fizyka, wszystkich kierunkach politechnicznych, na których brane są pod uwagę te przedmioty, a także akademie wojskowe i wyższe szkoły oficerskie.

To na pewno wymarzony kierunek dla młodzieży, która posiada uzdolnienia w kierunku przedmiotów ścisłych. Nauka w tej klasie nie będzie należała do łatwych, ale wysiłek z pewnością się opłaci, gdyż w przyszłości zaowocuje karierą inżyniera, informatyka czy oficera.

Kierunek podstawy ratownictwa medycznego z rozszerzonym programem nauczania z biologii i chemii. Klasa daje możliwość przygotowania do studiów medycznych, politechnicznych i uniwersyteckich na kierunkach: medycyna, ratownictwo medyczne, farmacja, stomatologia, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, biologia, chemia, psychologia, AWF, pielęgniarstwo, fizjoterapia, biotechnologia, weterynaria, psychologia, zootechnika itp.

Jest to klasa dla młodzieży, która pragnie rozwijać swoje zainteresowania naukami przyrodniczymi: biologią, chemią, ekologią. Jeśli marzysz o tym, by w przyszłości zostać lekarzem, ratownikiem medycznym, farmaceutą, weterynarzem to idealny kierunek dla ciebie. Program tej klasy przeznaczony jest głównie dla osób, którym marzy się kariera w kierunku medycznym, ratownictwa medycznego, farmaceutycznym, weterynaryjnym, ale także dla tych, którzy swoje plany na przyszłość wiążą z ochroną środowiska. Profil promedyczny daje możliwość przygotowania na wielu ciekawych kierunkach politechniki czy uniwersytetu.  

Technikum

Technik obsługi turystycznej – można kontynuować naukę na studiach związanych z turystyką (turystyka i rekreacja, obsługa ruchu turystycznego, zarządzanie turystyką i hotelarstwem), wychowaniem fizycznym, geografią, ochroną środowiska.

Absolwent będzie mógł kontynuować naukę na studiach wyższych lub podjąć pracę w agencjach turystycznych, domach wczasowych, biurach podróży, gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji zajmujących się promocją turystyki. Uczeń kończący szkołę będzie mógł prowadzić własną działalność turystyczną z zakresu świadczenia usług turystycznych.

Rozwój turystyki naszego regionu w ostatnich latach spowodował wzrost zapotrzebowania na profesjonalistów z zakresu obsługi turystycznej, którzy w odpowiedni sposób zadbają o zorganizowanie wypoczynku polskim i zagranicznym turystom. Absolwenci tej szkoły na pewno będą umieli sprostać ich oczekiwaniom.

Technik handlowiec – daje kwalifikacje w kierunku: zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość, ekonomia, logistyka, informatyka, ekonometria, administracja, turystyka i rekreacja.

Młodzież po ukończeniu szkoły będzie przygotowana do podjęcia pracy na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności jako specjalista od marketingu, akwizycji towarów, reklamy czy księgowości. Uczeń zdobywa wiedzę i nabywa umiejętności niezbędnych do uruchomienia własnej firmy handlowej. To na pewno kierunek dla młodych przedsiębiorczych ludzi.

Technik ekonomista – wyposaża absolwenta w wiedzę potrzebną do studiowania na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość, bankowość, handel zagraniczny, stosunki międzynarodowe, marketing, logistyka, transport, towaroznawstwo, administracja, informatyka, turystyka i rekreacja.

To kierunek dla przyszłych biznesmenów, przedsiębiorczych młodych ludzi, którzy sami chcą pokierować własną przyszłością. Szkoła wykształci w przyszłym absolwencie orientację marketingową, nauczy zasad nowoczesnej rachunkowości, podstaw prawnych, korzystania ze zdobyczy technik komputerowych. To z pewnością idealny kierunek dla ludzi kreatywnych,

Technik mechanik – ta oferta kierowana jest głównie do chłopców, którzy interesują się mechaniką. Uczniowie po ukończeniu szkoły mają szansę zatrudnienia w warsztatach naprawy, stacjach diagnostyki pojazdów, firmach przewozowych i kurierskich, salonach sprzedaży samochodów, firmach wytwarzających części do samochodów i maszyn, firmach zajmujących się sprzedażą różnych części mechanicznych, a przede wszystkim we własnych warsztatach mechanicznych.

To wymarzony kierunek dla tych uczniów, dla których mechanika i motoryzacja to pasja i hobby. I to głównie oni wybiorą ten kierunek, choć zapraszamy także i dziewczęta. Wybierając kierunek mechaniczny uczeń wybiera nie tylko zawód z ogromnymi tradycjami, ale też przede wszystkim zapewnia sobie duże możliwości zawodowe na przyszłość. Obecnie każde gospodarstwo, firma wyposażone jest w pojazd, maszynę lub urządzenie, które będzie potrzebowało naprawy i konserwacji. 

Szkoła branżowa I stopnia

Uczniowie, którzy chcą szybko zdobyć upragniony zawód znajdą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych coś dla siebie. Nasza szkoła proponuje im kształcenie w atrakcyjnych na rynku zawodach:

  • Ślusarz – (możliwość uzyskania uprawnień spawacza)
  • Sprzedawca
  • Piekarz
  • Cukiernik
  • Kucharz
  • Fryzjer.

Powyższe kierunki znajdą się w nowej klasie wielozawodowej.

Te kierunki pozwolą naszym absolwentom na szybkie usamodzielnienie się, zdobycie wymarzonego zawodu, rozwijanie się w kierunku, który cieszy się zainteresowaniem na rynku pracy, dzięki czemu staną się pożądanymi przyszłymi pracownikami.

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu