Fundusze  Wojewodztwo  Unia

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu ┼Üw. od 1 wrze┼Ťnia 2016 roku realizuje projekt pod tytu┼éem „Kompetencje kluczem do kariery” w ramach Dzia┼éania 8.5  Rozwój
i wysoka jako┼Ť─ç szkolnictwa zawodowego i kszta┼écenia ustawicznego, Poddzia┼éanie 8.5.1 Podniesienie jako┼Ťci kszta┼écenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ┼Üwi─Ötokrzyskiego
.

Projekt skierowany jest do 77 uczniów Technikum Mechanicznego i Handlowego w Zespole Szkó┼é Ponadgimnazjalnych w Klimontowie. Celem projektu jest zwi─Ökszenie atrakcyjno┼Ťci
i jako┼Ťci kszta┼écenia Technikum Handlowego i Mechanicznego w Zespole Szkó┼é Ponadgimnazjalnych w Klimontowie w kontek┼Ťcie przysz┼éego zatrudnienia absolwentów poprzez zwi─Ökszenie kompetencji kluczowych uczniów bior─ůcych udzia┼é w zaj─Öciach dodatkowych, szkoleniach oraz sta┼╝ach zawodowych u pracodawców oraz zwi─Ökszenie przygotowania Zespo┼éu Szkó┼é Ponadgimnazjalnych w Klimontowie do realizacji podstawy programowej kszta┼écenia
w zawodach: technik mechanik i technik handlowiec w doposa┼╝onych pracowniach symulacyjnych. Projekt realizowany jest na obszarze powiatu sandomierskiego w woj. ┼Ťwi─Ötokrzyskim od 01.09.2016 do 31.08.2018.

Zaplanowano w nim m. in. dodatkowe zaj─Öcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijaj─ůce kompetencje w zakresie porozumiewania si─Ö w j. obcych oraz matematyczne, dodatkowe zaj─Öcia

dydaktyczno-wyrównawcze rozwijaj─ůce podstawowe kompetencje naukowo-techniczne oraz umiej─Ötno┼Ť─ç uczenia si─Ö, indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe oraz sta┼╝e.
Warto┼Ť─ç uzyskanego dofinansowania z Funduszy Europejskich: 342 824,18 z┼é. Koszt ca┼ékowity projektu: 367 859,18 z┼é.

Informacje o projekcie w Biurze Projektu
(ul. H. Sienkiewicza 70, pokój nr 15, I pi─Ötro, Ostrowiec ┼Üwi─Ötokrzyski)
lub pod nr telefonu: 41 200 30 14.

 

Zapraszamy do galerii