Sprawozdanie z konferencji podsumowującej realizację

Projektu  „TWOJA SZKOŁA – TWÓJ SKUCES’’

  Dnia 18 czerwca 2015 roku odbyła się konferencja poświęcona zrealizowanemu projektowi: „TWOJA SZKOŁA TWÓJ SUKCES” realizowany w partnerstwie przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od  01.09.2013 r. do 30.06.2015 r. w ramach Priorytetu  IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Czytaj więcej: Konferencja z projektu „TWOJA SZKOŁA – TWÓJ SUKCE

Projekt

TWOJA SZKOŁA - TWÓJ SUKCES

Realizowany w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Ostrowcu Św.
w partnerstwie z Ośrodkiem Profesjonalizacji Kadr „INNOVASPAL” Sp. z o. o. oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie.

Działania skierowane do Uczestników Projektu – 90 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie:

Czytaj więcej: Twoja Szkoła - Twój Sukces