Edukacja zawodowa w praktyce – warsztaty w Omikron

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie, kształcący się w zawodach: technik mechanik, w czasie ferii zimowych poszerzali swoje kompetencje zawodowe w lokalnych firmach branżowych, uczestnicząc w praktykach organizowanych przez Izbę Gospodarczą i Grono Targowe Kielce, w ramach projektu unijnego „Edukacja zawodowa w praktyce”, realizowanego przez szkołę we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Praca w swoim kierunku kształcenia jest marzeniem wielu młodych ludzi podejmujących naukę w szkołach zawodowych. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze stanowiskami pracy w zawodzie technik mechanik.

Praca w warsztacie samochodowym jest marzeniem wielu młodych ludzi. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie (Daniel Puto, Grzegorz Fudala, Marcin Stroiwąs) – uczniowie klasy drugiej technikum mechanicznego – mogli zweryfikować swoje wyobrażenie o pracy w warsztacie samochodowym na stanowisku mechanik samochodowy. Praktyka przebiegała pod fachowym okiem prezesa firmy „OMIKRON” pana mgr Zdzisława Stasiaka i mgr inż. Grzegorza Mazura.

Praca w warsztacie samochodowym była dla młodzieży okazją do zapoznania się z budową samochodów, typowymi usterkami występującymi w ich pracy, sposobem ich usuwania, zasadami eksploatacji maszyn mechanicznych oraz do zapoznania się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku. Uczniowie przez dwa tygodnie uczestniczyli w wykonywanych usługach przez firmę „OMIKRON”. Praktyka zawodowa umożliwiła młodzieży poszerzenie wiedzy oraz umiejętności uzyskanych w szkole w rzeczywistych warunkach. Zadania realizowane przez uczniów w trakcje praktyki były skorelowane z treściami programowymi nauczania przedmiotów zawodowych, między innymi , budowy maszyn, zasady działania i sposobów naprawy maszyn, demontażem maszyn, sposobem diagnozowania, prowadzeniem działalności gospodarczej. Konfrontacja wyobrażeń o zawodzie z realnymi warunkami pracy jest potrzebna i pozytywnie wzmacnia starania edukacyjne uczniów, którzy dzięki praktykom rozumieją potrzebę poszerzania fachowej wiedzy i kompetencji zawodowych.

Kolejne grupy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie technik mechanik dzięki życzliwości lokalnych przedsiębiorców będą odbywać praktyki w czasie wakacji szkolnych.

Wiedza i praktyczne umiejętności uczniów nabyte w trakcie odbywania praktyki zawodowej podnoszą ich wartości i konkurencyjność na przyszłym rynku pracy oraz zwiększają szansę na zatrudnienie po zakończeniu szkoły. Pozytywne opinie pracodawcy o uczniach odbywających praktykę świadczą o tym, że szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie stara się dostosować programy nauczania do wymogów rynku pracy.

Edukacja zawodowa w praktyce to projekt, który w nowoczesny sposób łączy teorię nauki zawodu z jej praktyką.

Jednocześnie pragniemy podziękować prezesowi firmy „OMIKRON” Panu mgr Zdzisławowi Stasiakowi za wyrozumiałość i udostępnienie bardzo drogiego sprzętu, warsztatu pracy dla uczniów oraz za podzielenie się bogatą wiedzą teoretyczną i praktyczną, która jest nieoszacowana.

Bogactwo każdego narodu to wiedza jego obywateli, a także ich rzetelna i odpowiedzialna praca. Sądzimy, że właśnie o tym przekonali się młodzi ludzie odbywający praktykę w firmie ”OMIKRON”.

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu