Erasmus+ gazetka

 Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat.

 Projekt zakłada uczestnictwo 80 uczniów naszej szkoły kształcących się w technikum tj. na poziomie ponadgimnazjalnym: 40 uczniów z Technikum Handlowego i  40 uczniów z Technikum Mechanicznego. Wyjadą oni na 2 tyg. praktyki zawodowe do Niemiec.

Uczniowie objęci projektem to osoby, które dopiero planują własną ścieżkę edukacyjno- zawodową.

Przygotowują się oni do swoich przyszłych zawodów w ramach określonych ministerialnie programów nauczania, które starają się łączyć teorię z praktyką mają możliwości odbycia praktyk międzynarodowych.

POTRZEBY UCZNIÓW W OBSZARZE MOBILNOŚCI EDUKACYJNEJ ZA GRANICĄ

  • Nabycie doświadczenia zawodowego za granicą
  • Poznanie kultury pracy w Niemczech
  • Zwiększenie swojej odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania, w realnych warunkach pracy
  • Sprawdzenie swoich umiejętności zawodowych, językowych
  • i społecznych w obcych warunkach kulturowych
  • Poszerzanie tolerancji na inne kultury
  • Podwyższanie motywacji do dalszego kształcenia
  • Zwiększenie swoich szans na rynku pracy krajowym i zagranicznym
  • Poznanie standardów jakościowych panujących w krajach UE
  • Uzyskanie certyfikatu Europass
Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu