Erasmus+

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie zakwalifikował się do programu Erasmus+.

Uczniowie Technikum Handlowego i Mechanicznego w marcu i w czerwcu wyjadą na dwutygodniowe praktyki zagraniczne do Niemiec.

O programie Erasmus+

Erasmus+ stanowi program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport to dziedziny, które mogą znacząco przyczynić się do sprostania zmianom społeczno-ekonomicznym, głównym wyzwaniom, przed jakimi będzie stawać Europa do końca dziesięciolecia, oraz które mogą przyczynić się do realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego

Nasz partner w projekcie Vitalis Betreuungsgeselischaft für Modellprojekte GmbH

Firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH, gdzie młodzież naszej szkoły wyjedzie na zagraniczne praktyki została założona w 1997 r. i pełni rolę organizacji przyjmującej w ramach mobilnościowych programów unijnych. Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Schkeuditz, oddalonej o 16 km od saksońskiego Lipska.

Vitalis GmbH specjalizuje się w organizacji stażów dla uczniów szkół technicznych i zawodowych oraz wyjazdów szkoleniowych kadry kształcącej z działu kształcenia zawodowego lub ogólnego. Współpraca z ponad 200 małymi i średnimi przedsiębiorstwami w rejonie Lipska i Halle pozwoliła na przeprowadzenie w przeciągu minionych 19 lat wielu udanych praktyk, jak i programów bazujących na wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami instytucji zajmujących się edukacją ustawiczną. W firmie zatrudnionych jest 20 pracowników, którzy w okresie realizacji stażu przejmują pełną odpowiedzialność za merytoryczną i techniczną realizację założeń projektowych. Programy pobytu, zorganizowane zarówno dla uczniów szkół zawodowych i technicznych, nauczycieli, czy innych pracowników zainteresowanych projektami, udokumentowane zostały przez współpracujące z firmą szkoły, co pozwala nowym partnerom na wcześniejszą weryfikację całego przedsięwzięcia.        

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych chcąc zapewnić odpowiednią jakość kształcenia zawodowego uwzględnia również kontekst zewnętrzny, ukierunkowany na współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Stąd udział w programie Erasmus + i wyjazd młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie na praktyki zawodowe do niemieckiego Schkeuditz. Mamy nadzieję, że będą to skuteczne działania zmierzające do wykreowania nowoczesnej szkoły zawodowej, która byłaby szkołą pozytywnego wyboru w myśl zasady : „kropla drąży skałę”.

Każdy uczeń, który weźmie udział w projekcie i ukończy praktyki w Niemczech otrzyma dokumenty potwierdzające zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności  potwierdzonych Europass Mobilność, certyfikatem projektu i listem referencyjnym.

Nabycie umiejętności językowych potwierdzone zostanie Paszportem Językowym.

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu