Młodzi przedsiębiorcy na start

Bezpłatne szkolenia z zakresu języka angielskiego zawodowego – Business English, przedsiębiorczości i kształtowania umiejętności interkulturowych. Szkoła Języków i Zarządzania NKJO PROMAR-International realizuje projekt unijny „Młodzi przedsiębiorcy na start – nowe umiejętności kluczowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych PolskiPd.-Wsch.”, który umożliwia uczniom szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz słuchaczom NKJO udział w certyfikowanych kursach językowych Business English oraz w szkolnym ruchu naukowym nakierowanym na poznanie przedsiębiorczości. W projekcie tym uczniowie nabywają i podnoszą umiejętności w zakresie języka Business English, poszerzają wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i kształtują swoje umiejętności interkulturowe.

W ramach projektu „Młodzi przedsiębiorcy na start” oferujemy bezpłatną naukę języka angielskiego zawodowego – Business English (240 godz.) kończącego się przystąpieniem do egzaminu międzynarodowego Business English Certificate Preliminary, Vantage lub Higher, udział w warsztatach z przedsiębiorczości organizowanych w ramach szkolnego ruchu naukowego Młodych Przedsiębiorców.

PROJEKT ADRESOWANY JEST DO:

Uczniów I klas szkół ponadgimnazjalnych typu:

  • trzyletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
  • trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
  • czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu,  także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu