Sprawozdanie z konferencji podsumowującej realizację projektu

Dnia 18 czerwca 2015 roku odbyła się konferencja poświęcona zrealizowanemu projektowi: „TWOJA SZKOŁA TWÓJ SUKCES” realizowany w partnerstwie przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od  01.09.2013 r. do 30.06.2015 r. w ramach Priorytetu  IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Konferencje zorganizowała Agencja Rozwoju Lokalnego Sp.  z o.o. , Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Innovaspal Sp. z o.o., odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie.          

Na początku spotkania pani dyrektor ZSP mgr. Maria Kubik powitała zgromadzonych gości oraz podziękowała za współpracę przy projekcie, który był szansą dla uczniów ,wyposażył ich w dodatkowe umiejętności i kwalifikacje co z pewnością ułatwi im znalezienie i podjęcie pracy. Uczniowi podnosili swoje kwalifikacje na kursach: spawalniczy metodą MAG I II – 20 uczniów, operator wózka widłowego – 20 uczniów, Projektowanie i aranżacja wnętrz – 10 uczniów

Uczniowie mieli możliwość nabyć  doświadczenia zawodowego na płatnych  stażach u pracodawców w okresie lipca 2014 r. – 18  uczniów

Przez okres dwóch lat prowadzone były  płatne zajęcia dodatkowe:

 • dodatkowe zajęcia przygotowujące do zdania egzaminu maturalnego ( z języka polskiego, angielskiego, matematyki)– klasa IV technikum mechaniczne i handlowe,
 • przygotowujące do zdania egzaminu zawodowego ( z przedmiotów zawodowych)– klasy II, III, IV  technikum mechanicznego, handlowego, obsługi turystycznej,
 • dodatkowe zajęcia wyrównawcze  ( z języka polskiego, matematyki) -w klasie III-ciej zasadniczej szkoły zawodowej w r. szk. 2013/2014.

Zakupiony został sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne (filmy edukacyjne, podręczniki, mapy, albumy) oraz urządzenia spawalnicze, szlifierki i materiały do zajęć praktycznych. Powstała pracownia symulacyjna dla Technikum Obsługi Turystycznej oraz doposażono Ośrodek Egzaminacyjny dla Technikum w zawodzie technik mechanik.

Szkoła została wyposażona w między innymi w materiały:

 • Materiały do matematyki
 • Niszczarka HSM Classic 70.2
 • Kasa fiskalna SHARP
 • Tablica szkolna obrotowa
 • Odzież i obuwie dla uczniów Technikum Obsługi Turystycznej:
  • kamizelka – 14 szt.
  • spódnica – 14 szt.
  • biała bluzka koszulowa – 14 szt.
  • buty baleriny – 14 szt.
 • Pomoce dydaktyczne (przewodniki):
 • Pomoce dydaktyczne (plansze dydaktyczne):
 • Pomoce dydaktyczne (filmy edukacyjne):
 • Apteczka metalowa z wyposażeniem
 • Stoliki komputerowe B7 – 11 szt
 • Krzesło obrotowe Iso Wood Swift – 11 szt
 • Krzesło obrotowe Bravo CU-24 – 2 szt
 • Sejf KL45T21 – 1 szt
 • Regał na foldery – 2 szt
 • Regał częściowo zamknięty – 2 szt
 • Lada recepcyjna – 1 komplet
 • Zestawy komputerowe – 10 szt
 • Laptop z oprogramowaniem – 1 szt
 • Dysk zewnętrzny – 1 szt
 • Drukarka laserowa – 1 szt
 • Aparat telefoniczny – 2 szt
 • Kamera cyfrowa – 1 szt
 • Telewizor LCD FULL HD – 1 szt
 • Projektor multimedialny wraz z akcesoriami, tablica – 1 szt
 • Ekran projekcyjny – 1 szt
 • Oprogramowanie: Pakiet typu Office Professional Plus 2013  wersja edukacyjna – 10 stanowisk

Następnie głos przejęła przedstawicielka Agencji Rozwoju Lokalnego Pani Sylwia Ojczymek-Mroczek, która przedstawiła cele oraz adresata projektu. Zaznaczyła, że projekcie wzięło udział 64 uczniów i 26 uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych:

 • Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 • Technikum Mechanicznego,
 • Technikum Handlowego, w tym Technikum Obsługi Turystycznej.

Projekt był realizowany od 1 września 2013 roku do 18 czerwca 2015 roku. 
W ramach projektu Uczniowie ZSP mogli skorzystać z dodatkowych zajęć, szkoleń i płatnych staży. Zakupiony został sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne oraz urządzenia spawalnicze, szlifierki i materiały do zajęć praktycznych. Powstały pracownie do nauki zawodu.

Po zakończeniu konferencji  zebrani goście obejrzeli pracownię symulacyjną dla Technikum Obsługi Turystycznej, pracownię komputerową oraz warsztaty szkolne- Ośrodek Egzaminacyjny dla Technikum w zawodzie technik mechanik.

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu