Twoja szkoła – Twój sukces

Realizowany w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Ostrowcu Św. w partnerstwie z Ośrodkiem Profesjonalizacji Kadr „INNOVASPAL” Sp. z o. o. oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie.

Działania skierowane do Uczestników Projektu – 90 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie:

 1. Szkolny ośrodek kariery
 2. Konsultacje z doradcą zawodowym
 3. Konsultacje psychologiczne
 4. Doraźna pomoc pedagogiczna
 5. Dodatkowe zajęcia przygotowujące do zdania egzaminu maturalnego – język polski, matematyka oraz język obcy.
 6. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów j. polski i matematyka
 7. Dodatkowe zajęcia przygotowujące do zdania egzaminu zawodowego – w zawodach: technik mechanik, technik handlowiec, ślusarz oraz technik obsługi turystycznej.
 8. Kurs spawalniczy metodą mag – 2 edycje
 9. Kurs obsługi wózka widłowego – 2 edycje
 10. Projektowanie i aranżacja wnętrz – 1 edycja
 11. Staże

Projekt realizowany od 01.09.2013 do 30.06.2015

Kontakt:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie
ul. Brunona Jasieńskiego 1, 27-640 Klimontów
tel. 158661261

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Ostrowcu Św.
ul. Sandomierska 26 a, 27-400 Ostrowiec Św.,
tel. 412495001, 412495887

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu