Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymują osoby, które mogą pochwalić się najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najlepsze wyniki, zaś z pozostałych przedmiotów mają oceny przynajmniej dobre. W tym roku nagroda ta przyznana została uczniom naszej szkoły:

 

Marcie Kilarskiej z klasy III a

Paulinie Czachor z klasy III TH

Kamilowi Wojnarowskiemu z klasy II TM

Gospodarzem uroczystości było I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Nagrody wręczali Kurator Oświaty Pani Małgorzata Muzoł i wicewojewoda świętokrzyski Pan Grzegorz Dziubek. Prezenty od marszałka województwa świętokrzyskiego wręczył członek zarządu województwa świętokrzyskiego Pan Kazimierz Kotowski.

 

 Stypendium PRM

 

Zapraszamy do galerii